Met regelmatige controles en onderhoud kan je zware herstellingskosten vermijden.

Regelmatig onderhoud is ook nodig voor de veiligheid

 

Onderhoud

Verplichte jaarlijkse controle van schoorsteen en verwarmingsketel voor mazout en verplichte tweejaarlijkse controle op gastoestellen.

erkend technicus voor thermische zonne-energiesystemen - sanitair warm water: 01634

Eveneens erkend technicus voor gas en stookolie:

- Gastoestellen G1 / G2 / G3: GV16652
- Stookolietoestellen: TV08566
- Tankcontrole: SV02125

 

 Daarnaast doen we ook dringende herstellingen.